İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemi

Ne İşe Yarar?

Kurum/Firmaların iş süreçlerinin belirlenmesi, dijital ortama alınması, süreçlerin dijital ortamda yürütülmesi, izlenebilmesi, personel ve paydaşların performans kriterlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması, kurumsal hafıza oluşturulması ve yönetilmesi, bunlara bağlı her türlü aktivitenin ve organizasyonun planlanması suretiyle çalışma veriminin arttırılması amacıyla oluşan sistemdir..

Modüller

MODÜLLERİ İNCELEYİN

 • Personel Veri Bankası (Özlük Bilgileri)

  Şirketinizin en değerli kaynağı olan çalışanlarınıza ait önemli bilgilerin güvenli ve düzenli bir şekilde saklandığı bir veritabanı sistemidir. Bu sistem sayesinde, çalışanlarınızın kişisel ve profesyonel bilgilerine kolayca ve hızlı bir şekilde erişebilir, iş süreçlerimizi daha etkin bir şekilde yönetebiliriz. Bu veri bankası, gizlilik ve güvenlik ilkeleri doğrultusunda yönetilir ve sadece yetkilendirilmiş personel tarafından erişilebilir. Bu sayede, çalışanlarınızın özlük bilgilerini güvende tutmayı ve iş süreçlerimizi daha verimli bir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz.

 • Çalışanlarınızın izin taleplerini kolayca ve etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir platformdur. Bu modül, organizasyonumuzda izin süreçlerini otomatikleştirerek hem çalışanlar hem de yöneticiler için zaman tasarrufu sağlar. İzin Modülü, işletmenizin iş süreçlerini daha verimli, şeffaf ve uyumlu bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Bu sayede, işletmeniz, çalışan memnuniyetini artırırken aynı zamanda operasyonel verimliliği de korur.

 • Kurumunuzun farklı görev ve projeler için çalışanların etkin ve verimli bir şekilde atanmasını ve yönetilmesini sağlayan bir platformdur. Bu modül, yöneticilere, iş akışlarını optimize etme ve projeleri zamanında tamamlama konusunda önemli bir yardımcıdır. işletmenizin projeleri ve görevleri daha etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olarak, operasyonel verimliliği artırır ve çalışan memnuniyetini teşvik eder. Bu modül sayesinde, işletmeniz daha uyumlu, verimli ve başarılı bir şekilde çalışabilir.

 • Şirketinizin sürekli büyüme ve gelişme vizyonunun bir parçası olarak, çalışanlarınıza yönelik özelleştirilmiş eğitim ve gelişim fırsatları sunar. Bu modül, çalışanların profesyonel becerilerini artırırken aynı zamanda şirketin hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlar. Çalışanlarınızın sürekli gelişimini destekleyen ve işletmemizin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir platform olarak hizmet verir. Bu modül, işletmemizin en değerli varlığı olan çalışanlarınızın beceri ve bilgilerini artırmalarını sağlayarak, şirketin genel başarısına katkıda bulunur."

 • Ekran bazında yetkilendirme
  Ekrandaki kontroller bazında yetkilendirme
  Servis bazında yetkilendirme
  Veri giriş kontrolleri (sayı, karakter ve tarih)
  İsteğe bağlı olarak dijital imza ile uyumlu hale dönüştürme

 • 506 sayılı SSK kanununa ve 657'ye tabi 4/b, 4/d Sürekli İşçi personelin tüm maaş işlemlerini kolayca yapabilir, e-Bildirgelerini düzenleyebilirsiniz.
  Tüm Bordro çıktılarını tek tuş ile hazırlayabilirsiniz. (Bordro-Nakit-Banka-Fiş-Sendika-İkramiye-Tediye-Personel Bildirimi-BES-Mesai-İzin Rapor vs..)

 • Web servis üzerinden otomatik güncellenen Hitap hizmet belgesi sebepleri.
  Hitap yazılımında kullanılan unvanların takibi ve ekleme özelliği.
  SGK'ya web servis aracılığıyla gönderilebilen ve alınabilen kayıtlar:
    > Unvan hareketleri
    > Makam, görev ve temsil tazminatları
    > Hizmet birleştirmeleri (SSK, Bağ-Kur, Banka sandıkları vb.)
    > Askerlik ve tecil bilgileri
    > Öğrenim bilgileri
    > Kurs bilgileri
    > Personel mahkeme bilgileri
    > Borçlanma bilgileri
    > Açıkta geçen süreler (istifa, ceza, hükümlülük vb.)

  Öğrenim bilgilerinden istatistiksel sonuçlar alınabilmesi için sayısallaştırma özellikleri.
  Diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan kayıtların ön izlenimi ve SGK'ya web servis üzerinden onayla aktarılabilmesi özelliği.

 • Yeni yazılımımız, 5510 ve 5434 sayılı kanunlara uygun olarak aşağıdaki işlevleri otomatik olarak gerçekleştirecek:
  Tahakkuk işlemleri ve katsayı farkı maaş hesaplamaları.
  Sözleşmeli memurlara yönelik ödemeler (ikramiye, teşvik ikramiyesi, farklar).
  Özel ödemeler: Üçte iki maaş, kıst maaş, evlilik/doğum/ölüm yardımları.
  666 sayılı kanuna göre ek ödemeler ve eşit işe eşit ücret hesaplamaları.
  GSS kurum karşılıkları ve özel sigorta işlemleri.
  Otomatik kesintiler: kefalet, asgari geçim indirimi, görev tazminatı.
  Banka işbirliği: uyumlu ödeme disketi hazırlama, keseneklerin emekli sandığına gönderimi.
  Personel takibi: çocuk yardımı, disiplin cezaları, raporlu günler, vergi indirimleri.
  Finansal işlemler: nakil gelen personel vergi matrahı, geçmişe dönük tahsilat ve fark hesaplamaları.
  Ekstra işlemler: fazla çalışma ücreti hesaplaması, sendika aidatı ve kesinti işlemleri, icra ve hizmet borçlanması takibi.
  Raporlama: detaylı bordro, icmal, ödeme emri ve özelleştirilebilir raporlar (excel formatında).
  Bu sistem, işlemlerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanır.

 • Yeni yazılım sistemimiz, aşağıdaki işlevleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:
  Personel Tahakkuk İşlemleri: Daimi, geçici, sözleşmeli ve diğer personel türleri için maaş ve tazminat hesaplamaları.
  Maaş Yönetimi: 1-14 günlük maaş farkları, yıl sonu bölünmüş maaş işlemleri ve netten brüte maaş hesaplamaları.
  SSK Kontrolleri: Tavan kontrolü ve aşım durumlarının yönetimi.
  Ödeme İşlemleri: Ödeme kalemleri bazında tahakkuk ve tanımlama, özel sigorta işlemleri, ve otomatik kefalet kesintileri.
  Tazminat ve İkramiyeler: Kıdem, ihbar tazminatları ve ikramiyelerin otomatik hesaplamaları.
  Banka İşbirliği: Uyumlu banka ödeme disketi hazırlama ve SSK sigorta ücretlerinin e-Bildirge ile gönderimi.
  Personel Takibi: Çocuk yardımı, disiplin cezaları ve raporlu günlerin maaş kesintileri dahil olmak üzere takip işlemleri.
  Vergi ve Kesintiler: Vergi indirim hesaplamaları, nakil personel vergi matrahı oluşturma ve tüm kesinti işlemleri ve takibi.
  Raporlama: Aylık detaylı bordro, icmal, ödeme emri ve özelleştirilebilir Excel raporları.
  Bu sistem, tüm personel ve maaş yönetimi işlemlerinizi merkezi bir platformda kolayca yönetmenize olanak tanır.

 • Aylık Terfiler: Otomatik terfi atamaları ve ek göstergelerin güncellenmesi.
  Terfi Kontrol Listeleri: Terfi alabilecek kişilerin ve verilen terfilerin kontrol listelerinin alınabilmesi.
  Makam Onayları: Verilen terfilerin makam onaylarıyla birlikte otomatik dokümantasyonu.
  Derece Terfileri: Belirli aralıklarla hazırlanan derece terfileri ve hareket onayı ile alınabilmesi.
  Hizmet Belgesi Güncellemeleri: Terfilerin HİTAP sebeplerine uygun olarak hizmet belgesine yansıtılması.
  Yıllık Terfi Listeleri: Tezkiye terfi listelerinin ve asalet tasdiki sonrası intibak işlemlerinin otomatik hazırlanması.
  Genel Raporlama: Tüm personelin terfi bilgilerinin liste olarak alınabilmesi.

 • Norm kadro hazırlığı ve otomatik kadro defteri oluşturma
  Veri girişlerinde kadro kontrolü ve kişi hareketlerinin izlenmesi
  HİTAP seçenekleriyle personel hareketlerinin ve hizmet belgesi güncellemelerinin otomatik takibi
  Tarih bazında geçmiş kadro cetvellerinin saklanması ve kadro iptallerinin yönetimi
  Açılan kadroların ve özel durumlu kadroların (terör mağduru, özürlü personel vb.) detaylı takibi
  Hizmet sınıfı, unvan, il, birim bazında kadro izleme ve analizi
  Aday ve kurum dışı personel takibi, muvafakat süreçlerinin yönetimi
  Resimli kadro ve aktif personel durumu izleme, detaylı personel kartı incelemesi
  Görevlendirme, vekâlet ve ek görevlerin yönetimi, ücret takibi
  Geçici görevli, firma ve danışman personellerin özlük ve izin takibi
  Sınırsız birim-alt birim tanımlama ve temel organizasyon şeması oluşturma
  Asalet tasdik işlemleri ve olurların yönetimi

 • Kolay erişilebilir personel bilgi sistemi
  Kimlik Paylaşım Sistemi ile otomatik adres ve nüfus bilgisi güncellemesi
  Rapor, sendika ve askerlik bilgilerinin detaylı takibi
  Personel resimleri ve araç bilgilerinin eklenmesi ve yönetimi
  Kanunlara uygun hizmet hesaplamaları ve gösterimleri
  Otomatik kıdem yılı ve Kazanılmış Hak Aylığı süresi hesaplamaları
  Yurt dışı görevlendirmeler ve yolluk hesaplamaları
  Yabancı dil ve mezuniyet bilgilerinin maaş ve hizmet belgesi ile entegrasyonu
  Kişi bilgi kartı oluşturma ve özet bilgi erişimi
  Çeşitli kriterlere göre özelleştirilebilir personel listeleri
  İzin bilgilerinin detaylı sorgulaması ve excel çıktı alabilme
  İstatistiksel ve grafiksel sorgulama yetenekleri
  Çalışma ve emeklilik durumu belgelerinin oluşturulması
  İzin takibi: mazeret, ücretsiz izinler ve hastalık raporları
  Pasaport ve mal bildirimi işlemlerinin yönetimi

 • Eğitimlerin sınıflandırılması ve detaylı veri takibi (yer, eğitmen vb.)
  Katılımcı bilgilerinin ve eğitim geri dönüşlerinin kaydedilmesi
  Sertifika, kurs ve seminer bilgilerinin merkezi takibi
  Yıllık eğitim faaliyet raporlarının otomatik hazırlanması
  Personel feedback ve görüşlerinin sistem üzerinden toplanması
  Kişisel eğitim bilgilerinin personel bilgi kartına entegrasyonu
  İmza ve parafların dijital ortamda tanımlanması ve yönetilmesi
  Personel listelerinin ve özelleştirilebilir Excel raporlarının oluşturulması

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

Adres:

Emek, 24.Cad 31/10, 06320 Çankaya/Ankara

(Buradan Demo Talebinde Bulunabilirsiniz!)
Yükleniyor
Mesajınız gönderildi. Teşekkür ederiz!